KoteqoriyasızPrinsipial Sxemlər: Motor idarəetməsi

Addım mühərrikləri

     Bucaq mövqeyini (dönməsini) addımlar halında deyişdirən ,çox həssas siqnallarla sürülə bilən ( fırladılan) motorlara addım motorlar deyilir. Motora tətbiq edilən siqnalın tezliyi deyişdirilərək motorun sürəti deyişdirilə bilər. Bu siqnalların istiqaməti , yəni sırası deyişdirilərək motorun fırlanama istiqaməti deyişdirilə bilər.

Addım motorlarının hansı istiqamətə doğru dönəcəyi , dövr sayı , fırlanma sürəti  kimi qiymətləri  mikroprosessor və ya komputer ilə idarə edilə bilər. Nəticə  olaraq addım motorların sürəti , dönmə istiqaməti  və mövqeyi hər zaman bilinir.Bu həssasıqa görə addım motorları çox həssas yer nəzarəti olan yerlərdə istifadə olunur. Addım motorlarda Servo motorlar kimi birbaşa cərəyan verməklə işləmir. Step motorlar üçün xüsusi  sürücü dövrələri olur. Sürücüyə komputerdən və mikrokontrollerdən gələn xüsusi siqnallarla motor idarə olunur.

   –  Addım motorların tətbiqləri.

    Addım motorlar robot texnologiyalarında , dəzgahları ayarlamaq , yazıcılar , CNC maşınlar , 3D printerlər , lazer kesicilərdə və s. yerlərdə geniş istifadə olunur. Addım motorlar tibdə kart oxuyucularında , tikiş maşınlarında ,kameralarda da istifadə olunur.

    –  Addım motorların addım bucağının və addım sayısının hesablanması.

     360  dönən  step motorlarda  addım bucağının (  s ) tapıması   üçün faz sayını ( N s )  və motordaki  rotorun  çıxıntılı   qütb sayını  ( Nr ) bilmək lazımdır.

  Addım sayını  hesablanması  

Bunun üçün bir addım bucağının tapılması  kifayətdir.

       Addım motorun quruluşu.

    Addım motorun əsas hissələri stator və  rotordan ibarətdir. Stator hissə  çoxlu  sayda  cüt-cüt  sarğaclardan  ibarətdir. Statorun sarğaclarına növbəli şəkildə cərəyan verməklə rotor hərərkət etdirilir. Sarğaclara cərəryan verdikdə  sarğaclarda maqnit sahəsi induksiyalanır və oda rotoru hərəkət elətdirir ( fırlatır ). Bu motorların bəzilərində hətta rotoru 1 dərəcə  də hərəkət elətdirmək olur.

   –    Addım motorların quruluşlarına görə növləri.

        1) Sabit maqnitli (PM).

        2) Hibrit addım motorlar (HB).

        3) Deyişkən  relükstanslı addım motor.

        4) Hidrovlik addım motor.

        5) Lineer addım motor.

    

1) Sabit maqnitli addım motor.

     Bu motorlarda rotor sabit maqnitlərdən ibarətdir. Stator bobinlərinə  tətbiq olunan gərginliyə  və  cərəyanın  istiqamətinə  görə dönməsi  baş verir.

      Stator bobinlərindəki  cərəyan ardıqca  maqnit  sahəsi və  torkda ( güc , burucu moment )  artır. Motorun torku nə qədər çoxdursa motor o qədər çox yük qaldıra bilir. Sabit maqnitli addım motorlar deyişkən relükstanslı addım motorla  nisbətən  daha  yüksək  torklarla  işləyir. Sabit maqnitli  addım  motorlarda  dörd  yerə  ayrılırlar.

    a)  İki fazlı sabit maqnitli iki  fazlı  addım  motorlar.

    b)  Orta uclu  sarğılara  malik   maqnitli addım  motorlar.

    c)  Disk  tipli  sabit  maqnitli  addım  motorlar.

    d)  Dörd  fazlı  sabit  maqnitli  addım  motorlar.

      2) Hibrit addım motorlar.

      Hibrit addım  motorların rotoruları  da sabit maqnitdən  hazırlanır.  Bu motorların   hibrit  adlandırılmasının  səbəbi   sabit  maqnitli addım motorların və  deyişkən  relükanslı  addım  motorların   birləşməsindən  meydana  gəlməsidir. Statorların  nüvəsinin  quruluşu   deyişkən  relükanslı  addım motorlara  çox  oxşasa da  onlardan  daha  fərqlidir. Bu motorların  fırlanma  sürəti  və   torku ( güc )   sabit  maqnitli  addım motorlardan  daha  yüksəkdir və  yaxşı  performans  göstərir.

    3) Deyişkən relükstanslı addım motorlar.

     Sabit maqnitli addım motorlarda olduğu kimi bu motorlar da ən azı dörd statora malikdir. Bu motorlarda sabit  maqnitlərdən  deyil ,  maqnitlənə bilən çox qütblü materiallardan düzəldilmiş rotordan ibarətdir. Deyişən relükanslı addım  motorların başlanğıc , durma və  dönmə  addımları sabit maqnitli  addım motorlardan daha  çevikdi. İki tip deyişkən  relükanslı  addım motor vardır.

a) Tek hisssəli deyişkən relükanslı addım motorlar.

b) Çox hissəli deyişkən relükanslı addım motorlar.

     4) Hidrovlik addım  motorlar.

    Bu motorların həmdə  elektro-hidrovlik  addım motorlar adlandırılır. Hidravlik  addım  motor  böyük  gücü  idarə  etmək  üçün  kiçik  elektrikli  addım  motor  istifadə  olunan   cihazdır.   Quruluşu :

 

    5) Lineer addım motorlar.

     Dairəvi  fırlanma  hərəkəti  deyil ,  üfüqi  səthdə  mexaniki   hərəkət  edən motorlara Lineer addım  motorlar deyilir. Lineer step  motorlarda da fırçalı və  fırçasız sabit cərəyan (DC)  motorlarında olduğu kimi  reduktorlu  step motor  seçimi  vardır. 

Reduktorlu addım motorlar.

     Dövrlərin sayının çox  olması  deyil , yüksək  torka  ehtiyac  olan yerlərdə  (tətbiqlərdə )  reduktorlu  addım  motorlardan  istifadə  olunur. Addım motorun  milinə ( valına ) bağlanan  dişli çarx seti  sayəsində  misal üçün  sürətini  30 dan 1 ə  qədər azaltdaraq  çıxışdaki  torku  ( burucu momenti , gücü )  30  dəfə çox artırmaq olar.

   –   Addım motorların üstünlükləri . 

 1) Addım motorların rotorunun bucağ sürəti  yetərincə kiçik olduğundan rotorun dönməsi zamanı addım itirilməsi olmaz. Yəni dəqiq bucağ məsafəsi tamamlanarsa motorun dönməsi uyğun sayda addımla idarə  edilə bilər.

2) Addım motorlar yükə  lazım olan momenti verə  bilər.

3) Addım motorların  sabit  gərginliklə ( DC )  xəbardar  etmədə geniş  tutma  momentinə  sahibdir.  Yəni    addım  motorların rotorunun hərəkəti  sabitkən  avtomatik  açarlama ( tormozlama )  özəlliyi  vardır.

4) Addım motorlarda səhf sadəcə  addımda  səhf ola bilər. Adətən addım  başına  1 –  5 %   arasında deyişir.

5) Mator quruluşu  bəsit olduğu üçün  matorun  baxımı rahat və   istifadə  müddəti  çoxdur.

6)  Addım motorların qızmasına  görə   gələn zərərlər azdır.

7) Motor gərginlik mənbəyi  və  addım motor sürücü  dövrəsi  ilə  idarə olunur.

8) Motorun sürəti proqramlaşdırma üsülü ilə tənzimlənə bilər. İşləmə müddəti ərzində sürət  sabit  qalır , deyişmir.   

   – Addım motor sürücü dövrəsi.

    Addım motorlar çox yüksək sürətlə  açıb qapaya bilən  motor sürücülərlə və motor  kontrol ( idarə etmə ) kartları ilə   idarə edilir. Bu motor  sürücülərə qoşulu olduğda enkoder və mikrokontrollerdən   PWM ( Pulse Width Modulation , Eninə impuls modulyasiyası ( EİM))    siqnalları alır.  Alınan hər bir siqnal  istifadə olunaraq  motorun  addım  atmasına  səbəb  olur.  Addım motorlar üçün  A4988 Motor sürücü kartı :

Müəllif : Xəyal Əliyev.

Xeyal

Elektrik və Elektronika mühəndisliyi oxuyur. Tələbə.

Əlaqəli Məqalələr

0 0 səslər
Article Rating
Abunə ol
Xəbər ver
guest

0 Comments
Sətir içi geri bildirimlər
Bütün şərhlərə baxın
Back to top button
0
Fikirlərinizi bilmək istərdik,lütfən şərh yazın.x