Qaydalar

SAYTDAN İSTİFADƏ QAYDALARI


Zəhmət olmasa sayta girməzdən və ya saytdan istifadə etməzdən əvvəl bu müqavilənin şərtlərini diqqətlə oxuyun. Sayta daxil olmaqla və ya saytdan istifadə etməklə, aşağıdakı şərtləri və qaydaları qəbul etdiyinizə razılıq verirsiniz. Bu şərtlər və qaydalarla razı olmaq istəmirsinizsə, sayta daxil ola və ya istifadə edə bilməzsiniz və bu cür istifadəyə başlamısınızsa, dərhal istifadəni dayandırmalısınız. “electron-x-lab.com” istənilən vaxt bu razılaşmaya dəyişiklik edə bilər və bu dəyişikliklər dəyişdirilmiş razılaşmanın tətbiqindən dərhal sonra qüvvəyə minir. Bu dəyişikliklərdən xəbərdar olmaq üçün vaxtaşırı razılaşmanı nəzərdən keçirməyə razılıq verirsiniz və sayta davamlı daxil olmağınız və dəyişdirilmiş razılaşmaya razılıq verdiyiniz deməkdir.

1. Ticarət markaları, əqli mülkiyyət, müəllif hüquqları
electron-x-lab.com sayt səhifələrində yayımlanan məzmun (məsələn, ticarət nişanları, məlumat, hesabat, proqram və məhsullar, sxemlər və s.), milli və beynəlxalq qanunlar və beynəlxalq konvensiyalarla qorunur.
Saytdakı bütün məlumatlar və materiallar; Saytın bir hissəsi və ya bir hissəsi yenidən baxılaraq əlavə edilərək dəyişdirilərək fərqli bir şəkildə istifadə edilə bilməz.
Saytdan əldə edilə bilən hər cür məlumatı (yazılı və ya vizual) ” electron-x-lab.com  saytından alınmışdır” ifadəsi göstərilmədiyi halda istifadə etmək olmaz. İstinad rahatlıqla görülə bilinəcək ölçüdə olmalıdır.
Sayta daxil edilən ifadələr daxilində 3-cü şəxsə və ya təşkilatlara aid ticarət nişanları, xidmətlər, loqotiplər və s. saytdan sitat gətirərkən xəbərdarlıqlar və mötərizələr çıxarıla bilməz.

2. İstifadə şərtlərinin dəyişdirilməsi electron-x-lab.com vebsaytı heç bir səbəb vermədən, əvvəl və sonra xəbərdarlıq etmədən bu istifadə şərtlərini dəyişdirmək, əlavə etmək və ya yeniləmək hüququnu özündə saxlayır.

3. electron-x-lab.com , saytından birbaşa və ya dolayı yolla digər üçüncü tərəf saytlarına bağlantı (link) verilə bilər. Bu əlaqələrin məqsədi məlumat və ya reklam verməkdir. İstifadəçi saytdakı bağlantıların mənbələrinə nəzarət etmədiyi üçün  electron-x-lab.com  saytlar və ya bağlantılar və istənilən məzmun, reklam, məhsul, digər materiallar və göstərilən mənbələrin əlçatanlığı üçün cavabdeh deyil.İstifadəçi, electron-x-lab.com -un  hər hansı veb saytından eyni zamanda qaynaq üzərində və ya bunlar yoluyla əldə edilə bilinən hər hansı bir məzmuna, mallara və ya xidmətlərə güvənərək və ya bunlar tərəfindən və ya bunların istifadə ilə əlaqəli olaraq səbəb olunan ya da səbəb olduğu iddia edilən hər hansı bir zərər və ya itkidən birbaşa və ya dolayı olaraq məsul olmadığını qəbul edər.

4. Hüquq və vəzifələr
electron-x-lab.com məzmunu daim yoxlanılır və yenilənir. Bununla birlikdə,  electron-x-lab.com  hər hansı bir səhv üçün məsuliyyət daşımır və istənilən vaxt səhifədə dəyişiklik edə və ya bu dəyişikliyi istənilən anda edə bilər.
Bütün hüquqlar qorunur. İcazəsiz istifadə qanunla qadağandır.
XƏBƏRDARLIQ! Saytımız məlumat məqsədi daşıyır və məqalələri göndərən insanların fikirlərini əks etdirir. Veb saytımızda olan məlumatlar və sənədlər təhsil məqsədlidir. Məlumatların,layihələrin tətbiqində sərbəstsiniz. Tətbiqlərdən yarana biləcək zərər və ziyanlar tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir və buna görə saytımız və müəlliflər məsuliyyət daşımır.

Hörmətlə: electron-x-lab.com komandası.

Back to top button