Elektron resurslar

Elektronika elektron və ya başqa yüklü zərrəciklərlə işləyən elektrik qurğularının tətbiqini öyrədən elmdir. Elektronikada sistemlər analoq və rəqəmli olaraq iki hissəyə bölünürlər.

Elektrotonikanın bazasında düzəldilmiş texnikaya da elektronika deyilir. Burada elektronik hissələrin yaradılması, modelləşdirilməsi və tətbiqi araşdırılır. Elektron element kimi təkcə televiziya borusu yox, həm dəm müxtəlif yarımkeçiricilərdən və metallardan hazırlanmış tranzistorlar da tətbiq olunurlar.

Elektronikanın əsas sahələrindən biri sabit siqnal axını və onların emalı ilə məşğul olan analoq texnikasıdır. Bundan əlavə diskret halları emal edən rəqəmli texnika, ayrı-ayrı elektronik elementlərin bir inteqrasiya olunmuş idarə dövriyyələrində tətbiqi, enerji çevriciləri, məftilsiz yüksək tezlikli ötürmələr də elektronikanın tərkib hissələridir.

Elektronika bu gün yarımkeçiricilərdən başlayaraq kvant elektronikasından tutmuş nano elektronikaya qədər böyük bir sahəni əhatə edir. Kompyuterin qalibindən sonra, informasiya texnologiyasının daimi inkişafı və getdikcə genişlənməkdə olan avtomatlaşdırma elektronikanın əhəmiyyətini daha da artırmışdır.

Dünya üzrə istehsal olunan elektronik hissələrin 38%-i Asiyadan gəlir. 1995-ci ildə bu hissə 20% təşkil edirdi. Təkçə Çin keçən ilki məlumata əsasən son 12 ildə umumi məhsulda olan payını 3%-dən 16%-ə qədər qaldırmışdır. Top 10-luq arasında Cənubi Koreya, Malayziya, Tailandda vardır. Qərbi Avropanın payı 19% təşkil edir. Bunlar arasında Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya, İrland, İtaliya fərqlənirlər.

Mənbə: Vikipediya

Back to top button