Telekommunikasiya

 • Registered Jack (RJ) konnektroları arasındakı fərqlər

  Bağlayıcılar (konnektorlar) arasındakı fərq – – 8P8C(RJ45), 6P6C(RJ12), 6P4C(RJ11), 4P4C(RJ9/RJ10/RJ22) Bu bağlayıcılar(konnektorlar), telekomunikasiya və şəbəkə tapşırıqları üçün xüsusi olaraq istifadə…

  Ətraflı oxuyun »
 • RADİOEFİR. ÇAĞIRIŞ SİQNALLARI

  Radioefir çox böyükdür. Efir İstifadə olunan radioverici qurğuların təyinatından asılı olaraq radioyayım radiostansiyaları, müxtəlif rabitə xidmətləri və həvəskar radiostansiyalar arasinda…

  Ətraflı oxuyun »
 • RADİOHƏVƏSKARLAR KİMLƏRDİR?

  RADİOHƏVƏSKARLAR KİMLƏRDİR?Radioefir nədir? Bu milyardlarla səslərdir: qarmaqarışıq səslər və bizə lazım olan səslər. Yəqin ki, bunu hər kəs, həmçinin sizdə…

  Ətraflı oxuyun »
 • SA818 Modulundan Allstar Node Transceiver kimi istifadə olunması

  Giriş və satın alma NiceRF tərəfindən hazırlanan SA818V, SA818U və Dorji tərəfindən hazırlanan DRA818V və DRA818U, geniş tezlik aralığına və…

  Ətraflı oxuyun »
 • İnformasiya təhlükəsizliyi

  Elmi-texniki inqilab informasiya cəmiyyətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu cəmiyyətdə informasiya və biliklər ən mühüm resurs və başlıca əmtəədir. Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının rolunun artması informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini ön plana çıxarır. Müasir cəmiyyət tədricən öz informasiya infrastrukturunun vəziyyətindən asılı olur.İnformasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunması probleminin vacibliyini və aktuallığını şərtləndirən səbəblərdən aşağıdakıları xüsusi vurğulamaq olar: şəbəkə texnologiyalarının geniş yayılması və lokal şəbəkələrin qlobal şəbəkələr halında birləşməsi;informasiya təhlükəsizliyinin pozulmasına praktik olaraq mane olmayan qlobal Internet şəbəkəsinin inkişafı;minimal təhlükəsizlik tələblərinə belə cavab verməyən proqram vasitələrinin geniş yayılması. İnformasiyatəhlükəsizliyi dedikdə, informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun sahibi və ya istifadəçilərinə ziyan vurmağa səbəb olan təbii və ya süni xarakterli, təsadüfi və ya qəsdli təsirlərdən informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun mühafizəliliyi nəzərdə tutulur.İnformasiyanınmühafizəsi – informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksidir.Kompüter şəbəkələrində təhlükələrin təsnifatıTəhlükə dedikdə sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyişdirilməsi, xidmətdən imtina formasında ziyan vurulmasına səbəb…

  Ətraflı oxuyun »
Back to top button