Kompüter sistemləri

 • Monitor

  Monitor — kompüterin xarici qurğusu. Verilənləri vizual şəkildə göstərmək üçündür. “Monitor” sözü “nəzarət etmək”, “yoxlamaq”, “displey” – “aşkar etmək”, “göstərmək” mənasını daşıyır. Monitorlar əsasən 3…

  Ətraflı oxuyun »
 • VİDEOKARTLAR

  Monitor kompüterə sistem blokunun içərisində yerləşən xüsusi plata vasitəsilə qoşulur – kənardə yalnızyuva görünür. Bu platanı videokart (yaxud qrafik adapter)…

  Ətraflı oxuyun »
 • ODD (Optical Drive device)

  Ötürücülər ya diskləri oxuya, və ya həm oxuya həm də yaza bilərlər. Hal-hazırda 5 tip ötürücü ayırdedilir:CD-ROM ötürücü. Yalnız CD-disklərin…

  Ətraflı oxuyun »
 • Fasiləsiz qida mənbələri (UPS)

  Fasiləsiz qida mənbələri (UPS — Uninterrupted Power Supply) kompüterləri, telekommunikasiya və sairavadanlıqları gərginliyin elektrik şəbəkəsində gözlənilmədən itməsindən qoruyur. Gərginlik itdikdə…

  Ətraflı oxuyun »
 • Оperativ yaddaş

  Оperativ yaddaş – prosessora əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün gərəkli verilənlərin və əmrlərinmüvəqqəti saxlanması üçün nəzərdə tutulan yaddaşdır. Оperativ yaddaş əmrləri…

  Ətraflı oxuyun »
 • Operativ yaddaş

  Kompüterin digər əsas elementi onun operativ yaddaşıdır. Mikroprosessorlar emal edəcəyi proqram əmrləri və ilk veril ənləri operativ yaddaş vasitəsilə əldə edir. Operativ yaddaşın mənfi cəhəti kompüter elektrik şəbəkəsindən ayrıldıqda…

  Ətraflı oxuyun »
 • LCD MONITORLAR

  LCD (Liquid Crystal Display- maye kristal monitorlar) maye halında olan maddədən hazırlanıb, lakineyni zamanda kristal cisimlərə məxsus bəzi xassələrə malikdir.…

  Ətraflı oxuyun »
 • Monitor nədir

  Monitorlar informasiyanı ekranda əks etdirərək komputerle istifadəçi arasında əlaqəni təmin edən bir çıxış qurğusudur.Komputerdə proses belə gedir: informasiya  ekran kartına…

  Ətraflı oxuyun »
 • Sərt disk (HDD)

  HDD (Hard Disk Drive, ing . HDD) nədirHDD – Bu, enerjidən asılı, keçirmə kompüter yaddaş qurğusudur. Praktiki olaraq bütün müasir…

  Ətraflı oxuyun »
 • SSD nədir

  Sabit disklər  komputer tarixində ən qədim və ən az inkişaf etmiş qurğular olmuşdur.Lakin zaman keçdikcə hər qurğu kimi bu disklərdə…

  Ətraflı oxuyun »
Back to top button